Váimmus váibmui (Fra hjerte til hjerte) –	Beaivváža musihkka áiggiid cada – Beaivváš´ musikk gjennom tidene

Váimmus váibmui (Fra hjerte til hjerte)

Beaivváža musihkka áiggiid cada – Beaivváš´ musikk gjennom tidene

  • søndag 28. januar — 18:00

Lillesalen

Kjøp billetter

40 jagi teáhterbuvttadusaid šuoŋat šaddet konseartan.

Sámi Našunálateáhter Beaivváš ávvudii 40 jagi – 2021:s. Dan áigodagas lea komponerejuvvon ja buvttaduvvon hui ollu musihkka máŋggaid teáhterbuvttadusaide. Muhtimat leat beaggán sámi musihkkaoidun, ja ellet iežaset eallima ain dál 2023:s, ja muhtimat leat vuorkkáin dáppe teáhtera šuokŋa dávvirgiissás. Sámi Našunálateáhter Beaivváš áiggošii dáinna buvttadusain ovdanbuktit dán dávvirgiissás oasážiid dain earenoamáš bargguin maid čeahpes šuokŋadahkkit ja čuojaheaddjit leat buvttadan min čájálmasaide, ja mat leat hui dehálaš oassin sámi musihkkahistorjjás.

En konsert med musikk fra teatrets produksjoner gjennom 40 år. Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš feiret i 2021 sitt 40-årsjubileum. I løpet av disse førti årene har det blitt komponert og produsert en stor mengde musikk til teatrets ulike produksjoner. Noe har blitt til samiske slagere og lever sitt eget liv fremdeles anno 2023, andre deler ligger lagret i teatrets store musikalske skattekiste. Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš ønsker med denne produksjonen å løfte frem en del av denne skattekisten og synliggjøre det fantastiske arbeidet komponister og musikere har lagt ned i forbindelse med alle våre forestillinger som en viktig del av samisk musikkhistorie.

Bilde fra konsert
Foto: Aslak Mikal Mienna

Bagadalli/Regi: Rolf Degerlund

Musihkalaš jođiheaddji/Musikalsk leder: Roger Ludvigsen

Vokalisttat/Neavttárat/Vikalister/Skuespillere: Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Marte Fjellheim Sarre, Marŧ Sarre, Nils Henrik Buljo

Čuojaheaddjit/Musikere: Roger Ludvigsen, Gjermund Silset, Andreas Gundersen, Jonas Karlsen

Teknihkkárat/Teknikere: Ole Thomas Nilut, Marita Kristensen, Jan Cato Nilut, Anniell Olsen

Priser

Standard
290,-
Student
190,-
Honnør
190,-
Barn opp til 16 år
100,-
Varighet
1 time
Servering
Åpner 1 time før forestillingen starter
Arrangør
Sámi Našunálateáhter Beaivváš