Styret i Harstad Kulturhus

Styret i Harstad Kulturhus AS i driftsåret 2023/2024:

Rikke Gürgens Gjærum – styreleder

Rune Stenstrøm – nestleder

Kristian Eilertsen – styremedlem

Hanne Thode – styremedlem

Arild Kulseng Hansen – styremedlem

Geir Hansen – styremedlem (ansattes representant)

Elsa Pauline Floer – 1. vararepr.

Nina Dons-Hansen – 2. vararepr.

Even Aronsen – 3. vararepr.

Per Bjørn Olsen – ansattes vararepr.