Styret i Harstad Kulturhus

Styret i Harstad Kulturhus AS i driftsåret 2022/2023:

Rikke Gürgens Gjærum – styreleder

Anne Margrete Eneberg – nestleder

Rune Stenstrøm – styremedlem

Lisa Arvida Angell – styremedlem

Kristian Eilertsen – styremedlem

Stig Erik Hansen – styremedlem (ansattes representant)

Elsa Pauline Floer – 1. vararepr.

Nina Dons-Hansen – 2. vararepr.

Even Aronsen – 3. vararepr.

Per Bjørn Olsen – ansattes vararepr.