Flere farger
Foto: Peder Graham Guttormsen

ARRANGEMENTET HAR VÆRT

Flere farger

  • torsdag 9. november — 18:00

Storsalen

Flere Farger Harstad er en utviklingsarena hvor barn og unge lager sceneforestillinger med utgangspunkt i møter mellom mennesker. Vi tror at gode møter er betinget av at alle får lov til å føle seg sterke og at verden blir rikere når vi møtes på tvers av forskjeller, språk og kultur.

Aktørene har alle en unik historie og identitet. Noen har kommet til Harstad som flyktninger og asylsøkere, andre er født eller har vokst opp her, noen er krysskulturelle.

Forestillingen baserer seg på det aktørene har med seg av kulturskatter i form av sanger, rytmer, dans og klappeleker. Disse skattene fusjoneres med hverandre, med norsk folkemusikktradisjon og uttrykk fra ungdomskulturen. Selveste Hærens musikkorps sørger for at musikken løftes til det nivået den fortjener, med noen av byens fribymusikere/lokale artister i front sammen med barna.

I Flere FargerHarstad jobber vi ut fra en ressursorientert metode, hvor alle har noe å bidra med. Vi spør hva har du? og ikke hva mangler du? Ressursfokuset er drivkraften som gir energi til forestillingen.

OBS! Flere Farger er søstermodellen til Fargespill og tar utgangspunkt i metodikken til Stiftelsen Fargespill.

Kunstnerisk leder: Sigrun Loe Sparboe
Dirigent: Bjørn Sagstad
Arr: Sverre Tollefsen-Laupstad

Priser

Standard
130,-
Barn under 18 år
80,-
Servering
Åpner 1 time før forestillingen starter
Arrangør
Prosjektet er finansiert av samfunnsløftet (SpareBank 1), og drevet av Harstad kulturskole (i tett samarbeid med Hærens musikkorps).