Fra nedre Rhin til det øverste nord – en historie om Mester Arnt, Bergensfarere og alterskapene i Trondenes

Kristin Kausland tar oss med på et dypdykk i mellomalderkunst, og historien om det søndre alterskapet i Trondenes kirke får en ny vending. Slik presenterer hun selv foredraget under Trondenesdagene:

 

Alterskåpa i Trondenes kyrkje representerer noko av det fremste vi har att av mellomalderkunst i Noreg  frå tida 1460-1500. Deira unike plassering, framleis på si opphavlige lokasjon i kyrkja, gjev eit uvurderlig innsyn i det rike, farge-sprakende katolske billeduniverset som møtte kyrkjelyden for 500 år sidan. Men kva meir kan skåpa fortelje om samtida? I dette foredraget skal vi følgje spora av håndverkerteknologi over hav og landegrenser, attende til skåpas produksjon i verksteder på kontinentet. 

Leda alle veier til Lübeck, der kunst blei bytta med fisk, eller tok handelen ei anna retning når det gjaldt utsmykninga av Trondenes, det rikaste prestegjeldet i Norge? Gjennom eit djupdukk i materialiteten til skåpa – konstruksjon, forgylling, og måleteknikk – så kjem vi ikkje utenom den tette kontakten mellom kyrkja, kjøpmenn og sterke håndverkartradisjonar i Nord-Tyskland. Men med det søndre alterskåpet får historia ei anna vending, over andre hav og til andre handelspartnarar og kunstsentre enn vi vanligvis forbinder med kirkekunsten langs vår langstrekte kyst. Den er denne reisa dette foredraget skal dvele nærare ved.  

 

Kausland er forsker ved NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har tilbragt størstedelen av karrieren som malerikonservator i England og Nederland. I 2012 kom hun til Oslo og Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie ved UiO. Her disputerte hun med doktoravhandlingen «Late medieval altarpieces in Norway - domestic, imported, or a mixed enterprise? An art technological study of Northern German and Norwegian altarpiece production in the period 1460-1530.» (2018)

 

Flere opplevelser:

12. feb
Dyrene i Hakkebakkeskogen 70-års jubileum
11. feb
Bellamy Brothers
07. jan
Nyttårskonserten 2023
16. des
Dr. Bergland Uten Grenser

Våre samarbeidspartnere